ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA DRMOUL

příspěvková organizace

 

Aktuality

Třídní schůzky
čtvrtek 24. 11. 2022 v 17:00
 

Ředitelské volno
V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů na pátek 18. 11. 2022 ředitelské volno.
Netýká se provozu mateřské školy.

 

Konzultační hodiny
po předchozí domluvě s vyučujícími
Mgr. Němcová - čtvrtek 12:30 - 13:30
Mgr. Rychtrová - úterý 13:30 - 14:30
Mgr. Rothová - úterý 13:30 - 14:30
P. Volfová - pondělí 13:30 - 14:30
Mgr. Bc. Hornáková - úterý 13:30 - 14:30 

 

phone

Distanční vzdělávání

Zadávání domácí práce na www.skolavpyzamu.cz 
Online hodiny budou probíhat od čtvrtka na www.zoom.us
Sledujte email od třídního učitele (ID a heslo konference)Internetové odkazy na online procvičování


Online cvičení Nová škola
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Online cvičení Fraus
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Internetové učebnice
http://www.novaskolabrno.cz/iuc-ke-stazeni/
http://ucebnice.online/

Zájmové útvary

Aktuální nabídka zájmových kroužků:

mažoretky 1. - 3. třída
sportovní hry
ekotým
čtenářský kroužek (knihovna) - v rámci ŠD


 


ZŠ a MŠ DRMOUL

Školní 26
354 72 Drmoul
IČO: 709 98 221

datová schránka: r3dmc3s