ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA DRMOUL

příspěvková organizace

 

Aktuality

Ředitelské volno
V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů na dny 01. a 02. 09. 2022 ředitelské volno.
Netýká se provozu mateřské školy.

Organizace konce školního roku
27.,28.,29. 6. - konec vyučování v 11:45
30. 6. - rozdávání vysvědčení - konec vyučování v 8:30

Školní akademie
úterý 21. 6. 2022 v 17:00
sál kulturního domu v Drmoulu

 
Zvláštní zápis do předškolního a základního vzdělávání ve šk. roce 2022/23 
 8. a 9. 6 2022 13:00 - 15:00
  Soubor ke stažení
  Soubor ke stažení

Den otevřených dveří -  22. března 2022 8:00-10:00, 15:00-17:00, informace v přiloženém souboru
  Soubor ke stažení

Zápis do 1. třídy - 5. dubna 2022 do 14:00 do 17:00, informace v přiloženém souboru
   Soubor ke stažení
 

Testování od 3. 1. 2022
  Soubor ke stažení

3. místo v soutěži Tančí celá škola
soutěž vyhlášená v rámci televizní soutěže StarDance

3. místo v soutěži Hýbeme se hezky česky s Penny
Vyhráli jsme zdravé potraviny - využito v mikulášské nadílce
5000,- korun na zakoupení sportovního vybavení

Oznámení o konání voleb členů Školské rady
Soubor ke stažení

Pravidla online výuky

phone

Distanční vzdělávání

Zadávání domácí práce na www.skolavpyzamu.cz 
Online hodiny budou probíhat od čtvrtka na www.zoom.us
Sledujte email od třídního učitele (ID a heslo konference)Internetové odkazy na online procvičování


Online cvičení Nová škola
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Online cvičení Fraus
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Internetové učebnice
http://www.novaskolabrno.cz/iuc-ke-stazeni/
http://ucebnice.online/

Zájmové útvary

Aktuální nabídka zájmových kroužků:

mažoretky 1. - 3. třída

čtenářský kroužek (knihovna) - v rámci ŠD


 


ZŠ a MŠ DRMOUL

Školní 26
354 72 Drmoul
IČO: 709 98 221

datová schránka: r3dmc3s