Historie školy

Obec Drmoul leží v nadmořské výšce 659 m. n. m. na Plánské plošině na samém okraji Českého lesa, vzdušnou čarou 3,5 km jihozápadně od Mariánských Lázní. Má rozlohu 638 ha, z toho 179 ha lesa. Obcí prochází hlavní silnice Plzeň – Cheb už od roku 1762. Obec má téměř 251 domů typu rodinných domků se 770 obyvateli.

Jméno obce je ojedinělé v České republice. Vznik názvu obce lze přisoudit k českému „TRMAL“, to je obyvatel samoty, který se musel trmáceti či toulati z místa odlehlého. V hornoněmeckých nářečích od 15. Století není rozdílu mezi písmeny „t“ a „d“ a tak se obec i v úředních listinách píše TYRMOLO, DÜRRMAUL, TYRMALY, DIRMMAUL . Úsměvná je úřední listina, odeslaná z Vídně, v níž nalezneme hned tři názvy vsi různě psané. Od roku 1945 se Drmoul píše stejně jako v roce 1603.

V roce 1827 byla v obci zřízena filiální škola (pobočka). Protože nebyla budova, vyučovalo se dům od domu až do roku 1846. V témže roce byla postavena obecní budova s učebnou a bytem učitele.

V letech 1861-1889 měla židovská obec vlastní soukromou školu.
V roce 1924 se otevřela na žádost českých rodin jednotřídní česká obecní škola. Tato česká škola byla v roce 1938 zrušena.


Vyučování bylo po 2. Světové válce zahájeno 6. září 1945.
V roce 1947 začal školní rok s 51 dětmi. V letech 1951-1959 výrazně vzrostl na 106 až 114 dětí, vznikly 4 třídy, přibyly děti z Trstěnic.

 

V letech 1961 – 1983 se pohyboval počet žáků 79 – 72 dětí. Od roku 1975 se v naší škole učí děti z Horní Vsi i z Trstěnic.

Počet žáků se postupně snižuje, v letech 1984 – 1988 z počtu 68 na 60 žáků. V dalších letech se počet žáků pohybuje okolo 40.
Po roce 1989 se postupně počty žáků opět zvyšují a v současné době přesahují opět číslo 70.