Personál základní školy


Mgr. Vladislava Chalupková

ředitelka ZŠ

Mgr. Vladimíra
Rychtrová

učitelka

Mgr. Renata Rothová

učitelka

Mgr. Božena Němcová

učitelka

Petra
Volfová

učitelka

Mgr. Bc. Miluše Hornáková

učitelka

Karin Lazurová

ved. vychovatelka, asistentka pedegagoga

Petra
Benešová

asistentka pedagoga

Aneta
Nováková

asistentka pedagoga

Miroslava
Žáčková

asistentka pedagoga

vychovatelka ŠD

Ivana
Sammková

školnice

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Personál mateřské školy


Lucie

Klejnová

vedoucí učitelka

Alena
Němcová

učitelka

Bc. Marta Urbanová

učitelka

Diana
Sléhová
 

učitelka

Lenka Mahdalová

asistentka pedagoga

Radka Bláhová

školnice

personál školní jídelny


Miluše
Štenglová

kuchařka

Lenka
Gregorová

kuchařka