ZÁPIS
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
 pro školní rok 2022/23 proběhne
10.5.2022 od 15:00 do 17.00
S sebou si vezměte
- Občanský průkaz 
-  Rodný list dítěte
-  Vyplněnou přihlášku
-  Potvrzení od lékaře
( veškeré tiskopisy jsou ke stažení  V DOKUMENTECH, nebo osobně v MŠ Drmoul)
Kontakt : ms-drmoul@seznam.cz
770 179 794
  


ZÁPIS DO MŠ - ROZHODNUTÍ

Všem žádostem o přijetí  bylo vyhověno. Rozhodnutí o přijetí jsou připravena k vyzvednutí v mateřské škole.PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ DRMOUL 2021

1. - 16. července  bude MŠ v provozu

19. července - 31. srpna  bude MŠ uzavřenaZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DRMOUL

ONLINE 1.5 - 15.5. 2021

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, NEBO K OSOBNÍMU VYZVEDNUTÍ V MŠ BUDOU V TOMTO OBDOBÍ - 

 - INFORMACE S PODMÍNKAMI PRO PŘIJETÍ DO MŠ

- ŽÁDOST

- PŘIHLÁŠKA

- GDPR SOUHLAS

VYPLŇTE A NEJPOZDĚJI DO 15.5.2021 VHOĎTE DO SCHRÁNKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE.

 •  
 • INFORMACE K PROVOZU MŠ DRMOUL OD 12.4.2021


 • Od 12.4. 2021 mohou mateřskou školu navštěvovat pouze děti s povinnou předškolní docházkou.
 • děti nemají povinnost po dobu pobytu ve školce nosit roušku
 • děti budou v MŠ 2x týdně (pondělí a čtvrtek) testovány. Pokud dítě nastoupí do MŠ jiný den, bude testováno v den nástupu.
 • PRŮBĚH TESTOVÁNÍ:
 • po příchodu do MŠ si děti i rodiče vydezinfikují ruce, vezmou si na nohy návleky či se vyzují a vstoupí do třídy Kuřátek. Prosíme,ať rodiče počítají s tím, že v dny testování se ve školce zdrží minimálně 20 minut.
 • od učitelky obdrží testovací sadu a provedou dítěti test z přední části nosu
 • rodič s dítětem čekají na svém místě po dobu 15 minut na výsledek testu
 • po uplynutí 15 minut test odevzdávají přítomné učitelce
 • pokud je test negativní, rodič odvede dítě do šatny Včeliček a předá učitelce
 • pokud je test pozitivní, odchází dítě s rodičem domů a rodič kontaktuje ošetřujícího lékaře a objedná dítě na PCR testy. Do kolektivu MŠ se může vrátit pouze s potvrzením hygienické stanice o negativním testu.
 • pokud vyjde v pondělí kterémukoliv dítěti  test v MŠ jako pozitivní, provoz pro ostatní děti bude bez omezení, pokud vyjde ve čtvrtek kterémukoliv dítěti test v MŠ jako pozitivní, učitelky kontaktují rodiče ostatních dětí a ti si děti vyzvednou. Provoz školky se přeruší do doby výsledku PCR testu pozitivně testovaného dítěte.

 • do MŠ je nutné přivést dítě nejpozději v 7:45 

INFORMUJTE, PROSÍM NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 9.4. 2021 DO 15:00 FORMOU SMS NA TEL. ČÍSLO 775871246 ZDA VAŠE DÍTĚ BUDE NAVŠTĚVOVAT MŠ.

ÚŘEDNÍ HODINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Pokud budete potřebovat vyzvednout si věci, pracovní listy, časopisy, potvzení , donést vypracované úkoly, apod. budeme fyzicky přítomny v mateřské škole každé pondělí a pátek 13.00 - 15.00 a středu 15.00 - 17.00

!!!DŮLEŽITÉ!!!

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí budeme posuzovat přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne. Prosíme proto, posílejte nám vypracované úkoly zpět na školkový e-mail:

ms-drmoul@seznam.cz

v hlavní záložce je nově odkaz na předškoláci offline, kam jsou přemístěny staré úkoly a budou vkládány nové. Z NAŘÍZENÍ VLÁDY JE MATEŘSKÁ ŠKOLA OD 1.3. DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné škola nepotvrzuje. Formulář naleznete na stránkách ČSSZ ČR.  Na formuláři - žádosti o ošetřovné - vyplní prohlášení o uzavření zařízení žadatel sám. 

Milí rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v mš za období roku 2020 je pro vás připraveno v mateřské škole. Pokud jej potřebujete uplatnit při podávání daňového přiznání, přijďte si jej vyzvednout po předchozí telefonické domluvě.

v odkazu předškoláci offline jsou vkládány nové úkoly na vypracování. 

Pokud máte MOŽNOST, poŠLETE VYPRACOVANÉ ÚKOLY na e-mailovou adresu MS-DRMOUL@SEZNAM.CZ, POKUD TUTO MOŽNOST NEMÁTE, PŘINESTE JE v úřední dny nebo vhodte podepsané do schránky na vrátkách MŠ,  AŤ SE MOHOU ZALOŽIT DO JEJICH PORTFOLIA. dĚKUJEME.
prosíme, ať úkoly vypracovávají děti samostatně.

 
KUŘÁTKA :)
DOPIS KUŘÁTKŮM
   KALENDÁŘ MALÝCH KUŘÁTEK
JAK PRACOVAT S KALENDÁŘEM
 
  Jarní dopis Kuřátkům
Velikonoční kalendář
Příroda se probouzí
velikonoční omalovánky
jarní omalovánky